Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku

Inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dorohusku

Szanowni Państwo,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku  ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Monikę Syta, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres:                           syta-monika@wp.pl
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności wynikającej z jego specyfiki realizacji zadań określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku,  ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej), na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w tym w szczególności: w zakresie zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, korzystania z zasobów biblioteki, realizacji zadań statystycznych oraz otrzymywania informacji publikowanych przez Bibliotekę na temat aktualnych wydarzeń, zapowiedzi imprez oraz informacji dodatkowych drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej osobiście zgody na przetwarzanie danych osobowych, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści  zgody.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dorohusku, ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi (czyli wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu)
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności, jest art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej RODO.  W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Dorohusku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku lub podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa danych profilowania, a Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki,  jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.
 9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Nasza placówka

Facebook

 

Godziny otwarcia

Biblioteka Dorohusk

poniedziałek 

wtorek 

środa

czwartek

piątek

9:00 - 17:00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 -16.00

8.00 - 18.00

sobota 8:00 - 16:00


Filia Brzeźno

środa                                 11:00 - 18:00
piątek                              11:00 - 18:00


Filia Świerże

wtorek  - czwartek            8:00 - 16:00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Ankieta

Co lubię czytać ?

Wyniki

Biblioteka bez barier

    

Kraszewski. Komputery dla bibliotek